Aktualności
Walne zebranie ZKS Unia Tarnów

Na Stadionie Miejskim „Jaskółcze Gniazdo” w Tarnowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Sportowego ZKS Unia Tarnów. W wyniku głosowania wybrano nową Radę Klubu, do której wybrani zostali: Renata Olchawa, Patrycja Gumuła-Pilus, Bronisław Bartkowski, Miłosz Bączek, Tomasz Matyjewicz oraz Artur Szklarz.

Członkowie Klubu zdecydowali także o udzieleniu absolutorium dotychczasowemu Zarządowi Klubu (Krzysztof Zieliński i Marcin Ćwikliński) oraz Radzie Klubu (Jacek Stawarz, Renata Olchawa, Włodzimierz Pajor oraz Andrzej Wiśniewski).

Członkowie Klubu m.in. nie wyrazili zgody na sprzedaż działki do czasu poznania warunków sprzedaży.

Nowym członkom Rady Klubu gratulujemy wyboru oraz życzymy powodzenia w pracy na rzecz Klubu Sportowego ZKS Unia Tarnów.

Po Walnym Zebraniu Prezes Zarządu Krzysztof Zieliński złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Zobacz także